Marec, mesiac knihy s Ľudovítom Fullom

Ranné vtáčatá ani na východ slnka nepočkajú a ešte za mesačného svitu vyspevujú, hrdielka si idú zodrať, len aby nám na známosť dali, že jar klopká na dvere a niet moci, ktorá by ju zastavila. A tak sa tešme a oslavujeme, že marec prišiel a okrem Medzinárodného dňa žien, môžeme osláviť aj Medzinárodný deň planetárií, Medzinárodný deň tuleňov, Deň učiteľov ale aj Deň paniky. Marec je nádherný mesiac. Mám chuť čítať poéziu, hebkú ako pavučinky, jemnú ako ranný vánok, sladkú i trpkú. Mám chuť vnímať lahodnosť krehkých liniek, ktoré vykreslia každý kúsok života.

Nože prekutrajte svoje knihovničky, možno aj tam sa skrývajú absolútne skvosty slovenskej literatúry, v ktorých sa spojilo čaro poézie s geniálnym talentom Ľudovíta Fullu. Deťúrencom by očká zažiarili a ušká sa radosťou zatrepotali pri takých úžasných knihách ako „Fulla deťom“ či „Varila myšička kašičku„. Slovenské srdce by poskočilo, len čo by začulo „Piesne moje, piesne..„, ľudová to poézia voňajúca, dolinami, horami, brezami a lipkamy, „Horela lipka, horela, pod ňou panenka sedela…„. A potom príde zázrak, keď sa stretnú dvaja páni velikáni Milan Rúfus a Ľudovít Fulla a predložia nám drahokamy v zlate osadené ako „Hudba tvarov“ a „Kolíska spieva deťom„.

MAREC

Milan Rúfus

Po šikovnom lúči

ako po vlákenku

spúšťa sa na zem.

Pavúčik.

Zem, tichú ešte

ako mohyla,

zaviate múry Tróje.

Zamknuté.

Len iskrí marec

ako kresadielko.

A potrvá, kým nakoniec

vyskočí z neho modrý plamienok

fialky.

Od neho sa chytí

vyschnutá lanská tráva.

Dovtedy

daj pokoj mŕtvym.

Nevolaj.

Ten súlad, tá harmónia na každej stránke, v každej kresbe, v každom verši. V týchto knihách, knižočkách sa nadýchnete nielen jari ale aj leta, jesene aj zimy, no ale najmä krásy vytvorenej slovami a hudbou tých najkrajších tvarov, aké si viete predstaviť.


Úryvky a foto z kníh:

  • Milan Rúfus, Kolíska spievava deťom, ilustrácie Ľudovít Fulla, Tatran, 1974
  • Ľudovít Fulla, Hudba tvarov, s veršami Milana Rúfusa, Tatran 1977
  • Písně, moje písně …, Výber slovenskej ľudovej poézie, ilustrácie Ľudovít Fulla, Odeon, 1968