Na Bielickej ulici je opäť veselo

Každé písmenko, ktoré sa zjaví v Stratenej knižnici, je napísané s radosťou a túžbou, aby človek vnímal knihu ako poklad, ktorý si treba vážiť, strážiť a užívať, pretože v knihách sa skrývajú príbehy nášho života, história i budúcnosť, myšlienky a sny, častokrát aj nevyslovené.

Preto ma nesmierne potešilo, že Stratená knižnica neušla pozornosti, ba čo viac, vyslúžila si pochvalu od autora jednej z kníh spomínaných v článku Zázračná muzika z Bielickej ulice, pána Mgr. Petra Múčku. Ďakujem!

Pán Múčka je nie len spoluautorom knihy Veľké Bielice – história a súčastnosť (2003), ktorá sa stala studnicou poznania aj mojej rodinnej histórie, ale je tiež pedagógom, bývalým riaditeľom Základnej školy vo Veľkých Bieliciach a v súčasnosti sa venuje písaniu kníh, publikácií a článkov o histórii Veľkých Bielic a regióne Partizánskeho, z jeho tvorby napr.:

Každé povzbudivé slovo, ktoré sa ku mne dostane, každý úsmev či dobrá nálada a najmä hlad po čítaní dobrých kníh, ktoré riadky písané v Stratenej knižnici vyvolajú, sú mi veľkou obmenou a zároveň inšpiráciou.


Foto: pohľadnica Veľké Bielice, dom pred kúriou Kvassayovcov, zdroj: www.filateliape.skylan.sk