This Day in History: 1944-08-01

~ 1. augusta Anna Franková urobila posledný zápis do svojho denníka