This Day in History: 1865-02-15

~ vo februári 1865 vychádza román Alexandra Dumasa „Cesta na Mesiac“. Autor necháva svojich hrdinov na krídlach orla.