This Day in History: 1828-02-08

~ 8. februára o 11 hodine sa v Nantes narodil Jules Verne, mama Sophia Allottová de la Fuye, otec Pierre Verne