Černá bedýnka, 1960

Autor: Ľudvík Aškenázy
Vydavateľ: Mladá fronta
Rok vydania: 1960
Počet strán: 232
ID knihy: 22
Kategória:

Ľudvík Aškenázy  dokázal opísať neopísateľné a ukryl to do čiernej debničky plnej nádherných veršov, príbehov a fotografií. Černá bedýnka ukrýva univerzum poznania. Listujúc touto knihou obraciate strany života. Každá fotografia, každý verš vo vás vyvolá emóciu, núti vás zamyslieť sa. Ak chcete vedieť, aký je človek, akí sme, aký ste, otvorte si Černú Bedýnku Ľudvíka Aškenázyho a objavujte…  Obálka a typografická úprava Zdenek Seydl, prvé vydanie.

Článok na knihovna.sk:

Ukradnutý mesiac v čiernej debničke, 13.8.2020