Kabinet knihovníka

Každá knižnica má svojho knihovníka a táto má mňa.  A každý knihovník by mal poznať knihy vo svojej knižnici, bádať a objavovať príbehy spojené z ich históriou, odhaliť možno aj nejaké to tajomstvo,  hľadať súvislosti v zdanlivo nesúvisiacich veciach a neprestávať veriť, že všade sa dá nájsť kúsok verneovského nadšenia pre dobrodružstvo, no i múdrosť, pokora a slušnosť. V tomto bádaní mi budú pomáhať knižný škriatkovia, ktorí knihy dôsledne prehľadajú, roztriedia, pripravia a zaprotokolujú, aby sme príbehy, ktoré sú ako pohladenie pre naše duše, mohli s úctou poukladať do poličiek v Kabinete knihovníka.