O planéte Z a výhľade na samý okraj galaxie

Bola raz jedna planéta Z. A tá planéta mala svojho vládcu. A ten vládca vládol a veril, že nik nemôže vládnuť lepšie ako on, a preto sa tešil na každý deň svojho vládnutia.

Na planéte Z žili ľudia. A vládca vládol týmto ľuďom a vládol im už celé veky a tak tých ľudí ani nenapadlo, že by im mohol vládnuť aj niekto iný. Niektorým ľuďom sa žilo dobre a niektorým zle. Tí, ktorým sa žilo dobre mali vládcu radi, lebo sa chceli mať ešte lepšie. A tí, ktorým sa žilo zle mali vládcu tiež radi, lebo sa báli, že sa budú mať ešte horšie.

A tak si vládca vládol a vedel, že kým je tráva zelená, stromy vysoké a v jeho podzemných komnatách ukrýva tisíce atómových bômb, jeho vláda je nespochybniteľná a nikto si nedovolí pokaziť mu radosť z jeho vládnutia.

Okolo planéty Z obiehala planéta M. Planéta M bola menšia a mala menšieho vládcu a žilo na nej menej ľudí. Niektorým sa žilo dobre a iným sa žilo zle. A tí, ktorým sa žilo dobre mali vládcu radi, lebo sa chceli mať ešte lepšie. A tí, čo sa mali zle o tom vládcovi rozprávali a ten ich počúval a premýšľal ako im život zlepšiť, lebo vedel, že ak sa nebudú mať lepšie, nájdu si iného vládcu.

Okolo planét M a Z obiehal Mesiac a z toho Mesiaca bol nádherný výhľad až na samý okraj galaxie XY. Na Mesiaci žili ľudia. Nikto presne nevedel komu Mesiac patrí a ani tí ľudia, ktorí na ňom žili presne nevedeli, či sú z planéty M alebo z planéty Z, ale každému to bolo jedno a žili v pokoji a harmónii a spoločne sa kochali nádherným výhľadom na samý okraj galaxie.

Ako čas letel vesmírom, vládca planéty M sa utvrdil v tom, že Mesiac patrí jeho planéte pretože je k nej najbližšie. A napadlo ho, že by mohol za ten nádherný výhľad na samý okraj galaxie vyberať vyhliadkové mýto od každého, kto pricestuje na Mesiac a samozrejme aj od cestovateľov z planéty Z. A keď bude jeho pokladnica plnšia, ľuďom na planéte M sa bude žiť lepšie a on bude môcť vládnuť ďalej a nikto ho nebude chcieť vymeniť.

No ale to sa vládcovi planéty Z vôbec nepáčilo, lebo aj on chcel mať plnšiu pokladnicu a keď bude mať plnšiu pokladnicu, bude si môcť doplniť svoju zbierku atómových bômb a jeho vláda bude ešte nespochybniteľnejšia ako pred tým a nikto ho nebude chcieť vymeniť.

A navyše, aj vládca planéty Z žil v presvedčení, že Mesiac patrí len jemu a aby o tom neboli žiadne pochybnosti vyslal na Mesiac svoje vojská, ktoré presvedčili všetkých ľudí na Mesiaci, že tak či onak, aj tak sú všetci z planéty Z a že celý Mesiac je vlastne len malý úlomok jeho veľkej planéty a mýto za výhľad budú platiť všetci jemu, vrátane cestovateľov z planéty M. A tak si tam ľudia, už presvedčení, že sú všetci z planéty Z žili ďalej, ale len tak ako im bolo dovolené a vládcovia všetkých ostatných planét v galaxii XY len mykli plecami a neurobili nič, lebo veď je to len Mesiac.

Vládca planéty Z bol nadmieru spokojný, že konečne má najlepší výhľad na samý okraj galaxie. No ako sa tak jedného dňa, sediac vo svojom obrovskom paláci na planéte Z pozeral do vesmírneho ďalekohľadu, v kútiku oka sa mu neustále mihala planéta M a kazila mu jasný výhľad až na samý okraj galaxie. To mihanie bolo intenzívne, ba priam iritujúce až mu oko sčervenalo a opuchlo a vládca planéty Z bol nadmieru nahnevaný.

A tak vydal zo svojho paláca rozkaz a vyslal na planétu M svoje vojská, ktoré mali presvedčiť po dobrom či po zlom všetkých ľudí z planéty M, že oni vlastne nie sú z planéty M ale sú z planéty Z, a že planéta M v skutočnosti ani neexistuje a je to len väčší úlomok jeho veľkej planéty a všetko tam patrí jemu, vrátane toho krásneho výhľadu až na samý okraj galaxie. A nech sa niekto opováži myslieť inak, lebo tisíce atómových bômb.

A že to presviedčanie nešlo podobrom, vytiahol vládca planéty Z všetky svoje delá a rakety a tanky a strieľal, ničil a zabíjal. A vládcovia všetkých ostatných planét v galaxii XY sa zľakli, že to už nie je iba nejaký Mesiac, ale ozajstná práva nefalšovaná planéta, na ktorú útočí. A že čo ak vládca planéty Z jedného dňa otočí svoj vesmírny ďalekohľad, aby sa pozrel aj na opačný okraj galaxie, na ktorý majú len oni ten najlepší výhľad, je viac ako isté, že vládcovi Z bude jedna z ich planét vo výhľade určite prekážať. A čo ak mu z toho znovu sčervená a opuchne oko a on si od samej zlosti spomenie na tisíce atómových bômb. A tak sa rozhodli konať.

A keďže vládca planéty Z nebol jediný, kto ukrýval atómové bomby, začala sa vojna galaktických rozmerov a bola krutá a nemilosrdná a trvala až kým tráva nebola zelená, stromy neboli vysoké, nebol Mesiac, nebola planéta M, nebola planéta Z a nebola už ani žiadna iná planéta v celej galaxii XY. Bola len prázdnota, z ktorej bol nádherný výhľad na každý okraj galaxie . Ale nikto sa už nepotešil tým nádherným výhľadom na samý okraj galaxie, lebo všetci už boli mŕtvi.

A v ďalekej preďalej Galaxii vzdialenej miliardy svetelných rokov od galaxie XY bola jedna slnečná sústava a v tej sústave jedna planéta, maličká nádherná bledomodrá bodka a na tejto smietke vesmírneho prachu boli krajiny a v tých krajinách vládli vládcovia…

Text a kresby: M.B.